פעם מולי רינגולד, היום ייעוץ ואסטרטגיה.

mdmsl75011@gmail.com